Den Danske Klub - LogoThe Danish Club
Den Danske Klub
Saint Louis, MO, USA
Dannebrog (Danish flag) Welcome to The Danish Club / Velkommen til Den Danske Klub.   . Stars and Stripes (American flag)
Dannebrog (Danish flag) It is currently  in Saint Louis, and  in København.Dannebrog (Danish flag)

The Annual Scandinavian Picnic

"Scandinavia" blev første gang brugt af studerende agitere for Pan-Skandinavismen i 1830'erne. Den populære brug af ordet i Sverige, Danmark og Norge som et samlende begreb, blev etableret i det nittende århundrede gennem digte, såsom HC Andersens "Jeg er en Skandinav" af 1839. Efter et besøg i Sverige, blev Andersen en tilhænger af tidlig politisk Skandinavismen og i et brev, der beskriver digtet til en ven, skrev han: "Pludselig forstod jeg, hvor relateret svenskerne, danskerne og nordmændene egentlig er, og med denne følelse skrev jeg: "Vi er ét folk, vi kaldes skandinaver!'"